Interne oncologie

Oncologie is de medische studie en behandeling van kanker. Een arts die zich in de oncologie gespecialiseerd heeft, is een oncoloog of internist. De term komt van het Griekse onkos dat massa of tumor en het achtervoegsel -logie dat "studie" betekent.

Een oncoloog houdt zich bezig met:

Diagnostiek van kanker en gerelateerde problematiek;
Follow-up van kankerpatiënten na behandeling;
Palliatieve zorg van patiënten;
Ethische vragen die kankerzorg omringen;

Onderzoek van de verwanten van patiënten (van sommige soorten kanker wordt verondersteld dat er een erfelijke basis is, zoals borstkanker). De oncoloog zit in een multidisciplinair team dat bestaat uit specialisten die zorgen voor adequate en optimale diagnostiek, behandeling en zorg, en follow-up van oncologische patiënten. Zo'n team is afhankelijk van het type vraagstelling en kanker: Diagnostisch vlak: pathologie, radiologie, nucleaire geneeskunde; Therapeutisch vlak: heelkundige specialismen (chirurgie, gynaecologie, KNO, enz.), radiotherapie. Niet alleen artsen houden zich bezig met oncologie maar er wordt ook zeer veel onderzoek verricht naar de oorzaken van kanker en nieuwe behandelmethoden.

(tijdelijke tekst bron:Wikipedia)